Gedore 3549-05 UK Moment kljuc 10-50Nm 3/8″

Gedore

  • Provereni moment ključ u opsegu zatezanja 1-200 Nm sa potvrdom o ispitivanju
  • Kontrolisani postupak; Reverzibilna čegrtaljka sa rotacijom u smeru kazaljke
    na satu i suprotnom od kazaljke na satu
  • Klasifikovano prema DIN EN ISO 6789-2:2017; Prilagođeno maksimalno dozvoljenom
    odstupanju od /- 3% i time preciznije od /- 4% koje je potrebno u standardu
  • Napravljeno u Nemačkoj

17,700.00 RSD

Proizvodjač